Ochrana osobných údajov

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne, v žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail , číslo OP, za účelom registrácie na kurz, tréning, preteky a športové udalosti.