The bathory KAHLES cup

AKTUÁLNE PODUJATIE06-07.8. 2021  LEVEL 2  

Športová streľba na dlhé vzdialenosti 100m-500mTréning F class 100 m - 500 m

10.7.2021

Strelnica RDA Drapliak Čachtice SRTréning DYNAMIKA 100 m - 500 m

13.8.2021

Strelnica RDA Drapliak Čachtice SR
 The Bathory kahles cup F-class ROUND 2, prs series Round 2  

 registrácia je otvorená !!!
Precision Rifle match 2021 , PRS, Registrácia otvorená !!!

KURZY

Aktuálna ponuka kurzov  na rok 2021

PRETEKY

Aktuálna ponuka pretekov na rok 2021

TRÉNINGY

Aktuálna ponuka tréningov na rok 2021

O nás

The Precision Rifle Team RDA je spoločnosť v úzkom spojení s firmou RDA s.r.o. Spoločnosť nadväzuje na dlhoročnú prácu vo vedení kurzov športovej streľby na dlhé vzdialenosti.