01-02 April 2023, registrácia ukončená 

08-09 july 2023, registrácia ukončená

 

dvojdňový kurz,100m-300m,250€  

16-17 SEptember 2023 registrácia ukončená

 

 dvojdňový kurz,100m-500m,250€

28-29 october 2023

11-12 november 2023

 

dvojdňový kurz,100m-500m,300€

24-25 november 2023
dvojdňový kurz, 200€

V prípade problémov pri registrácií cez web stránku, pošlite registráciu priamo na mail

prtrda@gmail.com