01-02 April 2023 

01-02 july 2023

 

dvojdňový kurz,100m-300m,250€  

16-17 SEptember 2023

 

 dvojdňový kurz,100m-500m,250€

10-11 november 2023
dvojdňový kurz, 200€

V prípade problémov pri registrácií cez web stránku, pošlite registráciu priamo na mail

prtrda@gmail.com