Tréning

Ciele

Rozvoj športovej streľby v kategóriách F-Class a Dynamickej streľby na dlhé vzdialenosti, metodická tréningová forma na rozvoj streleckých zručností, príprava na preteky a súťaže.

Kalendár 2023

CENA Season 2023/125€

Tréning F Class + tréning PRS v
jeden deň

175€
 

V prípade problémov registrácie cez web stránku, pošlite registráciu priamo na mail

prtrda@gmail.com

CENA Season 2023/125€