Tréning

Ciele

Rozvoj športovej streľby v kategóriách F-Class a Dynamickej streľby na dlhé vzdialenosti, metodická tréningová forma na rozvoj streleckých zručností, príprava na preteky a súťaže.

Tréning F Class + tréning PRS v
jeden deň

150€