FIO BANK


IBAN:  SK85 8330 0000 0020 0196 0029


150€ jeden pretek


600€ celá séria


SWIFT: FIOZSKBAXXX


Poprosím dať do poznámky: Gift Voucher CE PRS SERIES 2023, meno